Видеоархив на заседания на Общински съвет

 

Заседание на Общински съвет - Кубрат - 23.05.2024 г.

Видеоархив 23.05.2024 г. - #1


Заседание на Общински съвет - Кубрат - 30.04.2024 г.

Видеоархив 30.04.2024 г. - #1


Заседание на Общински съвет - Кубрат - 29.03.2024 г.

Видеоархив 29.03.2024 г. - #1


Заседание на Общински съвет - Кубрат - 29.02.2024 г.

Видеоархив 29.02.2024 г. - #1
Видеоархив 29.02.2024 г. - #2


Заседание на Общински съвет - Кубрат - 31.01.2024 г.

Видеоархив 31.01.2024 г. - #1
Видеоархив 31.01.2024 г. - #2
Видеоархив 31.01.2024 г. - #3
Видеоархив 31.01.2024 г. - #4


Заседание на Общински съвет - Кубрат - 22.12.2023 г.

Видеоархив 22.12.2023 г. - #1
Видеоархив 22.12.2023 г. - #2


Заседание на Общински съвет - Кубрат - 29.11.2023 г.

Видеоархив 29.11.2023 г. - #1
Видеоархив 29.11.2023 г. - #2