Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 31.08.2021 г., публ. на 24.08.2021 г. Версия за Acrobat Reader

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
27.08.2021 г., 13:30 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
27.08.2021 г., 15:30 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
27.08.2021 г., 13:30 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
27.08.2021 г., 15:30 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление