Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 23.05.2023 г., публ. на 16.05.2023 г. Версия за Acrobat Reader

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
22.05.2023 г., 14:00 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
22.05.2023 г., 15:00 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
22.05.2023 г., 14:00 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
22.05.2023 г., 15:00 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление