Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 30.11.2022 г., публ. на 23.11.2022 г. Версия за Acrobat Reader

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
28.11.2022 г., 13:30 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
28.11.2022 г., 15:30 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
28.11.2022 г., 13:30 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
28.11.2022 г., 15:30 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление