Проекти на нормативни актове

 

Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 08.11.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 08.11.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2022 година., публ. на 08.11.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат., публ. на 17.09.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат., публ. на 17.09.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат., публ. на 18.10.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат., публ. на 11.08.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат., публ. на 13.09.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат., публ. на 21.05.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат., публ. на 22.06.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 16.04.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 16.04.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 18.05.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 23.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 05.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 19.03.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Отчет за изпълнение на Общинския годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №2 - Проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 15.02.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 12.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 15.02.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кубрат., публ. на 17.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кубрат., публ. на 16.02.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 18.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат., публ. на 04.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Кубрат., публ. на 07.01.2021 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 01.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 15.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 17.11.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 18.12.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 16.09.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 19.10.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 02.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 04.05.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 17.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат., публ. на 21.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, публ. на 17.02.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, публ. на 18.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 13.02.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 13.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 28.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 28.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 23.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомление за изготвен проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 15.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 15.01.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 12.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader